LATEST FROM THE BLOG

Blog Categorieën

09/17/20 11:36:00 |
nl, PV persoonlijk,  |
Joriene

Robert Pierik is als chirurg verbonden aan het Isala ziekenhuis in Zwolle. Hij heeft daarnaast meerdere bestuursfuncties verricht en is bovendien ook nog  schrijver van een heuse ziekenhuisroman. Onder de titel ‘Snijgeil’ geeft hij zijn lezers een lang niet altijd flatteuze inkijk in de gewoontes en mores binnen operatiekamers. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Of misschien toch wel. Want juist over die mores en gewoontes hebben we het als wij met hem over psychologische veiligheid spreken. robert pierik

09/03/20 20:29:00 |
nl, PV in het klein,  |
Joriene

corona pvDat organisaties er weinig florissant bij staan als het gaat om psychologische veiligheid is bekend. Uit onderzoek onder ruim vijfduizend medewerkers van EnergyFinder weten we dat het gemiddelde indexcijfer niet hoger is dan 53%. In schooltermen verteld: een onvoldoende. Wat misschien nóg opvallender is dat dit gemiddelde door de jaren heen niet verbetert maar juist verslechtert. In 2014 bedroeg het gemiddelde namelijk 66%. Reden genoeg om na te gaan hoe de vlag er in coronatijd bijhangt.

07/13/20 08:32:00 |
nl, PV in het klein,  |
Joriene

Psychologische veiligheid is geen doel, maar een middel. Om het verschil te maken en samen te bereiken wat je wilt. De drang om het verschil te maken, begint bij het erkennen van een verbeterbehoefte. Je hebt ambities, probeert deze te visualiseren en denkt na over hoe je ze kunt bereiken. Je praat erover met anderen, die hopelijk net zo enthousiast worden als jij. Uiteindelijk ga je samen met het organiseren van vlammende veiligheid aan de slag om het nieuwe idee of ontwerp tot leven te brengen. Daarvoor kun je niet zonder autonomie, zelfvertrouwen, zelfdiscipline en progressiegericht werken.
In deze blog gaan we in op autonomie en zelfvertrouwen en de invloed op inclusie. Wat is autonomie? Hoe is dit verbonden aan zelfvertrouwen? En hoe werkt dat op het gevoel van inclusie?verbinden poppetjes

06/23/20 05:53:00 |
nl, Inhoudelijk,  |
Joriene

In het  eerste deel bespraken wij wat een angstcultuur inhoudt en waarom angst zo’n hardnekkig verschijnsel is. In het tweede deel  gaan we een stap verder en gaan wij dieper in op angst als veiligheidsvreter en de logica van psychologische onveiligheid. In dit derde deel zoomen we in op angstregimes en de rol van angsthanen als verspreiders van het onveiligheidsvirus.

06/10/20 12:55:00 |
nl, Recensie, Boek,  |
Joriene

Een paar mensen hebben het manuscript al gelezen. Hierbij een reactie van Dick Rochat, Leiderschap coach (www.dickrochat.nl). 

06/06/20 10:50:00 |
nl, Inhoudelijk,  |
Joriene

In het  eerste deel  bespraken wij wat een angstcultuur inhoudt en waarom angst zo’n hardnekkig verschijnsel is. In dit tweede deel gaan we een stap verder en gaan wij dieper in op angst als veiligheidsvreter en de logica van psychologische onveiligheid.

06/02/20 15:56:00 |
nl, Inhoudelijk,  |
Joriene

Het woord ‘angstcultuur’ klinkt steeds vaker in de media. Bedrijven, banken, ministeries, uitvoeringsorganen, zorg- en onderwijsinstellingen, het leger, de politie, universiteiten, ziekenhuizen, takken van sport: allemaal blijken ze ermee te maken te hebben. Waar komt zo’n angstcultuur vandaan en wat kun je er tegen doen? Vandaag deel 1 van het verhaal. Aan het einde van de week volgt deel 2.

05/26/20 20:09:00 |
nl, Recensie, Boek,  |
Joriene

Een paar mensen hebben het manuscript al gelezen. Hierbij een reactie van Hans Koenderink, National Manager Human Intelligence Capability bij The Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC).

05/19/20 15:35:00 |
nl, Inhoudelijk,  |
Joriene

In een van de vorige blogs hebben we over de 5 kenmerkende dimensies – de ‘Big Five’ – van psychologische veiligheid verteld. We gaan nu een stap verder en gaan na welke ingrediënten nodig zijn om een klimaat van psychologische veiligheid te realiseren. Het zijn er drie: vertrouwen, vrijmoedigheid en de wens om het verschil te maken.

05/15/20 12:58:00 |
nl, Recensie,  |
Joriene

Een paar mensen hebben het manuscript al gelezen. Hierbij een reactie van Andreas Dijkhuis, directeur Nederlandse Vereniging van Rentmeesters NVR.

05/15/20 10:12:00 |
nl, Recensie, Boek,  |
Joriene

Een paar mensen hebben het manuscript al gelezen. Hierbij een reactie van Peter Hoogeveen. 

05/13/20 10:35:00 |
nl, Recensie,  |
Joriene

Een paar mensen hebben het manuscript al gelezen. Hierbij een reactie van Erna Klompers. 

05/12/20 12:31:00 |
nl, Inhoudelijk,  |
Joriene

Deze vraag wordt ons herhaaldelijk gesteld. En terecht, want het is allerminst eenduidig wat onder psychologische veiligheid kan worden verstaan. Zelfs de onderzoekers van Google, die het concept een aantal jaar geleden definitief op de kaart zetten, worstelden met de definiëring van het begrip. Hoewel hun onderzoek brede belangstelling trok, wisten zij onvoldoende duidelijk te maken wat het concept nu eigenlijk inhield. In deze blog zullen wij een poging wagen om dit gemis goed te maken. 

05/11/20 09:42:00 |
nl, Recensie,  |
Tristan

Een paar mensen hebben het manuscript al gelezen. Hierbij een reactie met persoonlijke reflectie van Huub Stiekema, Directeur Enterprise IT bij VolkerWessels. 

05/06/20 19:28:00 |
nl, PV in het klein,  |
Joriene

De Amerikaanse internetgigant Amazon staat niet bepaald bekend als een warm, zorgzaam bedrijf voor de medewerkers. De cultuur is competitief en meedogenloos. Alles staat in het teken van kille cijfers en koele afrekeningen. En toch stimuleert de bedrijfscultuur mensen om openhartig met elkaar om te gaan.

 

05/06/20 18:59:00 |
nl, Inhoudelijk,  |
Joriene

Wat wordt precies bedoeld met het begrip psychologische veiligheid? In deze blog een eerste verkenning.