NL

Blogs

Jun 2, 2020 |
Inhoudelijk,  |
Joriene

Het woord ‘angstcultuur’ klinkt steeds vaker in de media. Bedrijven, banken, ministeries, uitvoeringsorganen, zorg- en onderwijsinstellingen, het leger, de politie, universiteiten, ziekenhuizen, takken van sport: allemaal blijken ze ermee te maken te hebben. Waar komt zo’n angstcultuur vandaan en wat kun je er tegen doen? Vandaag deel 1 van het verhaal. Aan het einde van de week volgt deel 2.

May 19, 2020 |
Inhoudelijk,  |
Joriene

In een van de vorige blogs hebben we over de 5 kenmerkende dimensies – de ‘Big Five’ – van psychologische veiligheid verteld. We gaan nu een stap verder en gaan na welke ingrediënten nodig zijn om een klimaat van psychologische veiligheid te realiseren. Het zijn er drie: vertrouwen, vrijmoedigheid en de wens om het verschil te maken.

May 12, 2020 |
Inhoudelijk,  |
Joriene

Deze vraag wordt ons herhaaldelijk gesteld. En terecht, want het is allerminst eenduidig wat onder psychologische veiligheid kan worden verstaan. Zelfs de onderzoekers van Google, die het concept een aantal jaar geleden definitief op de kaart zetten, worstelden met de definiëring van het begrip. Hoewel hun onderzoek brede belangstelling trok, wisten zij onvoldoende duidelijk te maken wat het concept nu eigenlijk inhield. In deze blog zullen wij een poging wagen om dit gemis goed te maken. 

<< <
Pagina 2 van 3
 > >>